Menu Close
จดจำการเข้าสู่ระบบ

  วิธีการแจ้งถอน

  1.เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

  *เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว๊บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ ภาษาไทย ”

  step1

   

  2.กดปุ่ม “ ฝาก/ถอน ” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน

  step2

   

  3.เลือกหัวข้อ “การถอนเงิน” กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วน

  • 3.1 โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)
   3.2 จำนวนเงินที่ต้องการถอน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน
   3.3 ชื่อบัญชี ใส่ชื่อบัญชีลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)
   3.4 เลขที่บัญชี ใส่ชื่อบัญชีลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)

  ***ทางเว็บขอสงวนสิทย์ยกเลิกการแจ้งถอนหากพบว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งถอนไม่ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิก***

  step3-1

  bank